Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studiów stacjonarnych – semestr zimowy i letni 2018/19

Rozpoczęcie rejestracji:  dn. 24.05.2018 r.

godz. 8:00
Matematyka I stopnia
Matematyka II stopnia
Analiza danych

godz. 9:00
Informatyka I stopnia
Informatyka II stopnia

godz. 10:00
rejestracja na przedmioty wspólne dla różnych kierunków

Zamknięcie rejestracji nastąpi w dn. 03.06.2018 o godz. 23:00,

Uwaga! Dany przedmiot może zostać wybrany tylko jeden raz w ciągu całego toku studiów (I i II stopień).

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

W razie problemów proszę o maile: salska@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.