Rejestracja na przedmioty do wyboru na rok akad. 2021/22 – studia niestacjonarne

Rejestracja dla:

  • Informatyki – bieżący 1 i 2 rok (studia I stopnia – licencjackie) ZLI
  • Analizy danych – bieżący 1, 2 i 3 rok (studia I stopnia – inżynierskie) ZIDA

oraz

  • Informatyki – bieżący 1 rok (studia II stopnia – magisterskie) ZUI
  • Matematyki – bieżący 1 rok (studia II stopnia – magisterskie) ZUM

data rozpoczęcia: 24.05.2021 godz. 10:00
data zakończenia: 28.05.2021 godz. 14:00 

Przypominamy, że wybieracie Państwo przedmioty do wyboru zgodnie z obowiązującym Państwa planem studiów na swój przyszły rok studiów. Zgodnie z nim należy wybrać przedmioty do wyboru z oferty dla danego kierunku i stopnia studiów za określoną liczbę punktów ECTS. Dany przedmiot może zostać wybrany tylko jeden raz w ciągu całego toku studiów (I i II stopień).

 W załączeniu oferta przedmiotów.

Ewentualne pytania związane z rejestracją kierować należy na adres gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.