Rejestracja na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2019/2020 – studia niestacjonarne

Rejestracja na przedmioty do wyboru – studia niestacjonarne

ZLI

rozpoczęcie 03.06.2019, godz. 10:00

zakończenie 09.06.2019, godz. 18:00

 ZUI, ZUM, ZIDA

rozpoczęcie 04.06.2019, godz. 10:00

zakończenie 09.06.2019, godz. 18:00

 Przed rejestracją proszę przeczytać informacje nt. zasad rejestracji ( https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/ ) oraz zapoznać się z listą przedmiotów do wyboru zamieszczoną poniżej.

Lista _PDW_niestacjonarne_2019_20

 Ewentualne uwagi należy kierować na adres gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.