do 06.06.2018 r. – Rejestracja na przedmioty do wyboru na semestry zimowy i letni 2018/19 – studia niestacjonarne

Rejestracja na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2018/2019 
zostanie uruchomiona 4 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 
i zostanie zamknięta 6 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00. 
Należy wybrać przedmioty do wyboru zgodnie z wykazem poniżej. 
Dostęp do rejestracji poprzez konto UsosWeb.

Informatyka, I stopień, 1 rok
Należy wybrać jeden z przedmiotów w semestrze zimowym spośród: 
1. Administracja serwerami Windows (3 ECTS) 
2. Mistrzowskie programowanie (3 ECTS)
Należy wybrać jeden z przedmiotów w semestrze letnim spośród: 
1. Praca zespołowa w projektach Java (6 ECTS) 
2. Równania różnicowe dla informatyków (6 ECTS) 

Informatyka, I stopień, 2 rok
Należy wybrać jeden z przedmiotów w semestrze zimowym spośród: 
1. Administracja serwerami Windows (3 ECTS) 
2. Wprowadzenie do LaTeX-a (3 ECTS)
Należy wybrać za 9p. ECTS z przedmiotów w semestrze letnim spośród: 
1. Praca zespołowa w projektach Java (6 ECTS) 
2. Równania różnicowe dla informatyków (6 ECTS) 
3. Projektowanie interfejsów użytkownika (3 ECTS)

Informatyka, II stopień, 1 rok
Należy wybrać za 11 p. ECTS z przedmiotów w semestrze zimowym spośród: 
1. Eksploracja danych (5 ECTS) 
2. Advanced Encryption Methods (5 ECTS) 
3. Konstrukcja kompilatorów (6 ECTS) 
4. Zaawansowane programowanie gier komputerowych (6 ECTS)

Należy wybrać za 11p. ECTS z przedmiotów w semestrze letnim spośród: 
1. Hurtownie danych (5 ECTS) 
2. Projektowanie i implementacja aplikacji w technologiach Microsoft (5 ECTS) 
3. Zaawansowane programowanie baz danych (6 ECTS) 
4. Metody przetwarzania danych semistrukturalnych (XML)(S) (6 ECTS) 

Ostateczną decyzję przy wyborze przedmiotów podejmuje Dziekan. 
Jeśli przedmiot wybiera taka sama liczba osób, wówczas również decyduje Dziekan. 
W niektórych przypadkach można wybrać za 1 lub 2 p. ECTS więcej. 
Jeśli ktoś wpisze się na wszystkie przedmioty lub wybierze „za dużo”, jego wybór jest anulowany. 

Wszystkie pytania, prośby i uwagi należy kierować na adres adamczyk@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.