Rejestracja na przedmioty do wyboru roku akademickiego 2017/18 – studia niestacjonarne

Zgodnie z informacją podaną Państwu podczas ostatniego zjazdu uruchomiona zostanie rejestracja na przedmioty do wyboru dla 1 roku ZLI:
otwarcie rejestracji: 01.06.2017 godz. 10:00
zamknięcie rejestracji:  07.06.2017 godz. 23:00
Lista przedmiotów w załączniku:

Propozycja przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2017_18

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.