Rejestracja na przedmioty do wyboru – semestr letni 2018/19 studia stacjonarne

Rozpoczęcie dn. 15.12.2018 o godz. 8:00
Zakończenie dn. 31.12.2018 o godz. 23:00

Rejestracja przeznaczona jest dla 1 roku Analizy danych oraz 1 roku Informatyki II stopnia.

Pozostali studenci proszeni są o składanie podań.

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

W razie problemów proszę o maile: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.