Rejestracja na przedmioty do wyboru, Seminarium magisterskie, Seminarium licencjackie, Projekt zespołowy, Projekt dyplomowy na rok akad. 2016/17 – studia stacjonarne

Rozpoczęcie  – godz. 17:00 dn. 26.07.2016
Z
akończenie  – godz. 23:00 dn. 23.08.2016

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru): https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

Grupy seminaryjne, w których osiągnięto już limit, zostały zamknięte.

Uwaga!

  1. Studenci Matematyki Ogólnej i Matematyki Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.
  2. Osoby realizujące program awansem będą zapisywane po skończeniu rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.
  3. W razie wyboru przedmiotów za więcej punktów ECTS niż przewiduje program studiów, należy napisać podanie do Prodziekana ds. dydaktycznych

W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.