06-10.06.2020 r. – Rejestracja na seminaria magisterskie i projekty dyplomowe – studia niestacjonarne WMiI UŁ

Szanowni Państwo,

Przygotowane zostały w USOS rejestracje:

– na seminarium magisterskie dla studentów II st. informatyki ZUI1 (2 rok w 2020/21)

– na seminarium magisterskie dla studentów II st. matematyki ZUM1 (2 rok w 2020/21)

– na projekt dyplomowy dla studentów informatyki ZLI2 (3 rok w 2020/21)

data rozpoczęcia: 06.06.2020 godz. 10:00
data zakończenia: 10.06.2020 godz. 18:00

Ewentualne pytania należy kierować:

dr Gabriela Adamczyk

gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl

Sekretariat WMiI UŁ, 04.06.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.