Rejestracja na seminarium dyplomowe w roku akad. 2021/22 – studia niestacjonarne

Rejestracja dla:

  • Informatyki – bieżący 2 rok (studia I stopnia – licencjackie) ZLI
  • Analizy danych – bieżący 3 rok (studia I stopnia – inżynierskie) ZIDA

oraz

  • Informatyki – bieżący 1 rok (studia II stopnia – magisterskie) ZUI
  • Matematyki – bieżący 1 rok (studia II stopnia – magisterskie) ZUM

data rozpoczęcia: 25.05.2021 godz. 10:00
data zakończenia: 28.05.2021 godz. 10:00 

Przypominamy, że w dniu 22 maja odbędą się proseminaria, podczas których zaprezentowana zostanie tematyka poszczególnych grup seminaryjnych

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.