Rejestracja na Seminarium magisterskie, Projekt zespołowy i Projekt dyplomowy w r. akad. 2019/20 dla studentów Informatyki I i II stopnia – studia stacjonarne:

Rozpoczęcie:    08:00 03.06.2019
Zakończenie:    23:00 09.06.2019

W razie problemów proszę o maile: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.