Rejestracja na Seminarium magisterskie, Seminarium licencjackie, Projekt zespołowy, Projekt dyplomowy

Rozpoczęcie rejestracji:  21.06.2016 r. o godz. 17:00

Zakończenie rejestracji:  06.07.2016 r. o godz. 23:00

Osoby realizujące program awansem będą zapisywane po rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

W razie problemów, proszę o maile: salska@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.