Rejestracja na seminarium magisterskie – studia niestacjonarne

Rejestracja na seminarium magisterskie dla studentów studiów niestacjonarnych –  Informatyka II stopień oraz Matematyka II stopień zostanie uruchomiona w dniach:
data rozpoczęcia: 04.06.2019 godz. 10:00
data zakończenia: 09.06.2019 godz. 18:00

Student wybierając grupę 1 albo 2 albo 3 wybiera Katedrę, w której będzie prowadzone seminarium.

Ewentualne uwagi należy kierować na adres gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.