Rejestracja na Seminarium projektowe 1 dla 3 roku Analizy Danych – studia stacjonarne, semestr letni 2021/22

Zmiana terminu rejestracji !

Rejestracja na Seminarium Projektowe 1 – studia stacjonarne 2021/22 – 3 rok Analiza Danych

Rozpoczęcie rejestracji – 07.12.2021 o godz. 08:00;  zakończenie – 12.12.2021 o godz. 23:00

Uwaga! Rejestracja na Seminarium projektowe 1 dotyczy tylko 3 roku Analizy Danych.

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.