REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na semestr zimowy 2022/2023/ TOKEN REGISTRATION FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES in the winter semester 2022/2023

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO na semestr zimowy 2022/2023 rozpocznie się 26 września 2022 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do 14 października 2022 r. do godz. 24.00. Szczegółowe informacje i instrukcje znajdziesz tutaj

TOKEN REGISTRATION FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES in the winter semester 2022/2023 starts on the 26th September 2022 at 9.00 a.m. and finishes on the 14th October 2022 at midnight. Detailed information and instructions can be found here

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.