Zajęcia wychowania fizycznego – ważne informacje na rok akad. 2020/21

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w sem. Z-20/21

W semestrze zimowym 2020/2021 nie jest możliwe uruchomienie rejestracji żetonowej na zajęcia wychowania fizycznego na serwerze ul.uni.lodz.pl.

Będzie natomiast uruchomiona rejestracja na zajęcia na serwerze usosweb.uni.lodz.pl. W tej rejestracji nie ma żetonów, a uprawnienia do rejestracji nadają studentom pracownicy Centrum Informatyki.

W tym semestrze uprawnienia do rejestracji otrzymują wszyscy studenci, którzy posiadają niewykorzystane żetony. Jeśli okazałoby się, że ktoś nie ma uprawnienia do rejestracji, a powinien zrealizować wychowanie fizyczne w tym semestrze, to proszę ten fakt zgłosić do helpdesku Centrum Informatyki (SWFiS UŁ nie ma możliwości nadawania uprawnień do rejestracji studentom).

Informacje o rejestracji na zajęcia są już umieszczone na stronie Studium w zakładce “aktualności”.

http://www.swfis.uni.lodz.pl/index.php?ac=show_full&page=4&id=90

STUDENCIE prosimy

SPRAWDŹ W PROGRAMIE STUDIÓW NA KTÓRYM ROKU I W KTÓRYM SEMESTRZE ZAPLANOWANO DLA CIEBIE ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZAPISZ SIĘ NA TE ZAJĘCIA TYLKO WTEDY, KIEDY ONE CIEBIE OBOWIĄZUJĄ.


Nowy Regulamin z zakresu dydaktyki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ / Teaching Regulations of Department Physical Education and Sports of University of Lodz

Sz. Państwo,
Zgodnie z nim zapisy na zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na początku  października (semestr zimowy) oraz na przełomie lutego i marca (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ.
 Sekretariat WMiI UŁ (Kierownik SWFiS UŁ), 5.10.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.