Rejestracje dla studiów stacjonarnych

Wszystkie bieżące rejestracje zostały przedłużone do godz. 23:00 dn. 12.09.2016.

All current registrations will be open to 11:00 pm. 12.09.2016

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.