Rejestracja na przedmioty do wyboru 2019/20 – studia stacjonarne / Registration for elective courses 2019/20

28.05.2019 o godz. 8:00
zostanie uruchomiona
rejestracja na przedmioty wspólne dla różnych kierunków studiów
will be open the registration for joint elective courses for all of students

28.05.2019 o godz. 9:00 – rejestracja dla:
Matematyki I i II stopień
Informatyki I i II stopień
Analizy danych

30.05.2019 at 8:00 – registration for Computer Science BSc & MSc

Wszystkie rejestracje zostaną zamknięte 9.06.2019 o godz. 23:00.
All registrations will be closed on 9/06/2019 at 23:00.

Przed rejestracją proszę przeczytać informacje nt. zasad rejestracji oraz zapoznać się z listą przedmiotów do wyboru, zamieszczonymi na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru): https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

The list of elective courses is available on the Faculty’s website (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru): https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

W razie problemów proszę o maile: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl
If you have any questions and/or problems, please write to irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.