REKRUTACJA – informacje

Wszystkie informacje na temat prowadzonej na Wydziale rekrutacji znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce REKRUTACJA:

Rekrutacja WMiI UŁ 2020/2021

Sekretariat WMiI UŁ, 09.09.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.