Terminarz rekrutacji

w roku akademickim 2016/2017

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego:

 

  1. STUDIA STACJONARNE

 

Studia pierwszego stopnia na kierunkach Matematyka, Informatyka oraz Analiza danych

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin rekrutacji

 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

 

Od 5 maja do 8 lipca 2016
Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

Do 12 lipca 2016
Publikacja list osób zakwalifikowanych

 

Do 15 lipca 2016
Składanie dokumentów

 

16 lipca oraz od 18 lipca do 20 lipca 2016
Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –20.07.2016)

 

Do 22 lipca 2016
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

 

Do 25 lipca 2016
Publikacja list osób przyjętych na studia Do 27 lipca 2016

 

Studia drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Informatyka oraz Analiza danych

 

Etapy rekrutacji Termin rekrutacji

 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej Od 5 maja do 18 lipca 2016

 

 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

Do 21lipca 2016
Publikacja list osób zakwalifikowanych Do 27 lipca 2016

 

Składanie dokumentów Od 28 lipca do 01 sierpnia2016

 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –01.08.2016 Do 4 sierpnia 2016
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu Do 8 sierpnia 2016

 

 

Publikacja list osób przyjętych na studia Do 9 sierpnia 2016

 

 

  1. STUDIA NIESTACJONARNE

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Informatyka oraz Analiza danych

 

Etapy rekrutacji Termin rekrutacji

 

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej Od 2 sierpnia do 15 września 2016

 

 

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) Do 20 września2016

 

 

 

 

 

Składanie dokumentów Od 12 września do20 września 2016

 

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –20.09.2016) Do 23 września 2016

 

 

Udostępnienie list osób przyjętych na studia Do 26 września 2016