Zasady przyjęć na Wydziale Matematyki i Informatyki w roku ak. 2016/17

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI
ORAZ PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE PRZY REKRUTACJI

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

MATEMATYKA

Specjalności: Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, Matematyka finansowa i aktuarialna, Analiza finansowa, Matematyka ogólna, Matematyka teoretyczna.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 320

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;
 2. Matematyka finansowa i aktuarialna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;
 3. Analiza finansowa – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;
 4. Matematyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc;
 5. Matematyka teoretyczna – bez ograniczeń minimalnej liczby.

 

Zasady kwalifikacji:

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka
2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, informatyka

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Logistyka z systemami informatycznymi, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 340

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 50 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób ,
 2. Logistyka z systemami informatycznymi – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
 3. Grafika komputerowa i projektowanie gier – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
 4. Informatyka – studia w języku angielskim – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka
2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka
2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

 

MATEMATYKA

Specjalność: Matematyka finansowa

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka
2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, informatyka

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – specjalność uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
 2. Grafika komputerowa i projektowanie gier – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób.

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka
2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

Kandydaci przy rejestracji podają kolejność preferowanych przez siebie specjalności.

 

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) – niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka
2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny
3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

MATEMATYKA

Specjalności: Teoretyczna, Nauczycielska w zakresie matematyki, Matematyka finansowa i aktuarialna, Analiza finansowa, Matematyka ogólna

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 175

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się podczas rekrutacji co najmniej 30 osób.

 

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Teoretyczna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc: minimalna średnia z ukończonych studiów – co najmniej 4,00.;
 2. Nauczycielska w zakresie matematyki – specjalność zostanie uruchomiona,       gdy wybierze ją co najmniej 15 osób: dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia obejmujących nauczanie matematyki w szkołach podstawowych. ;
 3. Matematyka finansowa i aktuarialna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;
 4. Analiza finansowa – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;
 5. Matematyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Informatyka – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 240

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

Systemy informatyczne – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób ,

Interaktywne media – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

Informatyka – studia w języku angielskim – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 

MATEMATYKA

Specjalność: matematyka finansowa

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

 

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Systemy informatyczne – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
 2. Interaktywne media – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób.

 

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

 

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

 

 

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na rok akademicki 2016/2017.

Wyciąg z Załącznik nr 1 do Uchwały nr 500 Senatu UŁ z dnia 11 maja 2015r.

ze zm. z 16.11.15r.(uchwała nr 533), z 7.12.15r.(uchwała nr 548),

z 15.02.2016r. (uchwała nr 575) oraz z 14.03.2016r. (uchwała nr 596).

Pełny tekst powyższego załącznika do uchwały można znaleźć na stronie Rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

 

 

 • 3

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

 1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 – 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3-7 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania oraz oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.

 1. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 – 7 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

 1. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:
 2. w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 3. w przypadku kandydatów ze starą maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej

oraz

 1. dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. kserokopia dowodu osobistego.
 3. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, 2, 3 lit. c, 3 lit. d oraz 4 lit. a kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, (…)
 4. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

 

 

 

 

 • 4

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 1. Kategorie przedmiotów:
 • kategoria “1” – do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości.   Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 • kategoria “2” – do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.   Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 • kategoria “3” – do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach – do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz – w sposób korzystniejszy dla kandydata.
 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.
 3. Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

 

 

 

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny

w przypadku języka obcego

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1,5 4 5 (dla neofilologii x 7)
2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

1 3 3,75
3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność

0,5 1 1,25

 

 

 

 

 • 5

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.
 3. Kategorie przedmiotów:
 • kategoria “1” – do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości.   Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 • kategoria “2” – do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.   Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 • kategoria “3” – do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny. Oceny z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach – do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii – w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.

Jeżeli kategoria 1 lub 2 uwzględnia więcej niż jeden przedmiot, a kandydat ma oceny z obu       przedmiotów, wówczas korzystniejszy przedmiot dla kandydata jest przeliczany w kategorii           wymaganej, natomiast drugi przedmiot może być wykorzystany w innej kategorii, o ile jest w danej kategorii uwzględniony.

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.
 2. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.
 3. Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

 

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 400 Bardzo dobra 400
Bardzo dobra 312 Dobra 223
Dobra 223 Dostateczna 45
Dostateczna 134
Dopuszczająca 45

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 300 Bardzo dobra 300
Bardzo dobra 233 Dobra 165
Dobra 165 Dostateczna 30
Dostateczna 98
Dopuszczająca 30

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 100 Bardzo dobra 100
Bardzo dobra 79 Dobra 58
Dobra 58 Dostateczna 15
Dostateczna 37
Dopuszczająca 15

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej na wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyjątkiem określonym w punkcie 9.

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 500 Bardzo dobra 500
Bardzo dobra 413 Dobra 325
Dobra 325 Dostateczna 150
Dostateczna 238
Dopuszczająca 150

 

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 375 Bardzo dobra 375
Bardzo dobra 310 Dobra 244
Dobra 244 Dostateczna 113
Dostateczna 179
Dopuszczająca 113

 

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 125 Bardzo dobra 125
Bardzo dobra 107 Dobra 89
Dobra 89 Dostateczna 53
Dostateczna 71
Dopuszczająca 53

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych – przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2 Skala ocen od 5 do 3
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Celująca 700 Bardzo dobra 700
Bardzo dobra 578 Dobra 455
Dobra 455 Dostateczna 210
Dostateczna 333
Dopuszczająca 210

 

 • 6

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.
 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 

Matura Międzynarodowa IB Nowa matura   Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
SL PP   HL PR
7 100% 7 100%
6 86% 6 85%
5 72% 5 70%
4 58% 4 55%
3 44% 3 40%
2 30% 2 25%
1 0% 1 10%

 

 • 7

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

 1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci wraz z kopią dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczeniem na język polski składają dodatkowe podanie skierowane do Dziekana wydziału o wskazanie przedmiotów i określenie ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany kierunek.
 2. Osoby nie dysponujące na świadectwie wynikami z egzaminów równorzędnych z wynikami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Oceny są zatwierdzane przez Prorektora UŁ właściwego ds. rekrutacji i wpisywane do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COS-RiTS.
 4. Oceny z przedmiotów zatwierdzone zgodnie z procedurą określoną w ust.1-3 przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi w §9 niniejszej uchwały.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studenta–Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują komplet dokumentów sekretarzowi właściwej komisji.
 6. Zasady postępowania określone w ust. 1-5 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

 

 

 

 • 10

Przepisy końcowe

 

Niniejszą uchwałę podaje się do wiadomości publicznej do 31 maja 2015 r.