Serdecznie gratulujemy Panu Łukaszowi Lisowskiemu przyznania Medalu Universitas Lodzensis Alumno Laude Dignissimo za wybitną działalność studencką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego.

Z przyjemnością informujemy, że Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu  w dniu 11.04.2016 r. postanowił przyznać Medale Universitas Lodzensis Alumno Laude Dignissimo następującym studentom:

  1. Panu Marcinowi Imiołczykowi (Wydział Prawa i Administracji)
  2. Panu Łukaszowi Lisowskiemu (Wydział Matematyki i Informatyki)
  3. Panu Marcinowi Podrażce (Wydział Chemii)

Wręczenie medali będzie miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu UŁ z okazji 71. Rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 10.00 (Aula Wydziału Filologicznego ul. Pomorska 171/173).

Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.