Spotkania organizowane przez Studenckie Centrum Informatyczne

Studenckie Centrum Informatyczne zaprasza na spotkania:

13 grudnia, godzina 18:00

Temat: Different types of clouds in practice. Series of workshops regarding to: Oracle Cloud, AWS Cloud, Azure Cloud, IBM Cloud, Google Cloud

Czas trwania: 30-40min

Inne: spotkanie organizacyjne w języku angielskim, kod dołączenia do zespołu (Teams): 8dd47l3

Prowadzenie: Paweł Zajączkowski

 

17 grudnia, godzina 18:00

Temat: Shamir’s Secret Sharing

Opis: Jeśli zastanawiasz się jak to jest, że kody do wyrzutni rakiet atomowych zna 5 osób, ale wystarczą dowolne 3 z nich aby uruchomić system, to weź udział w spotkaniu.

Czas trwania: 1-1.5 godziny

Inne: spotkanie w języku polskim, kod zespołu (Teams): zhygahu, kanał: Różne

Prowadzenie: Piotr Fulmański

 

20 grudnia, godzina 18:00

Temat: Graph Based Scale & Rotation Invariant Features Extraction for Thin-line Images

Opis: This project presents a fundamentally new approach to searching and numerically describing key points on skeletonized images, for which none of the common existing methods works. This development allows efficiently classifying and searching images without resorting to highly resource-intensive machine learning.

Czas trwania: 30-45 minut

Inne: spotkanie w języku angielskim, kod zespołu (Teams): zhygahu, kanał: Różne

Prowadzenie: Vladimir Kirilenko

 

Od lutego 2022

Opis: Zaprzyjaźnij się z… Do wyboru albo Java albo Python. Zależnie do ilości zainteresowanych osób. Poziom podstawowy — zaczniemy od wprowadzenia by po roku dojść do całkiem zaawansowanych rzeczy. Spotkania ruszą w lutym, z częstotliwością jedno spotkanie półtoragodzinne na 1-2 tygodnie. Nie zapomnij dać nam znać, co Ciebie interesuje.

 

Jak dołączyć:

  • jeśli jesteś studentem lub pracownikiem UŁ, użyj podanego kodu zespołu (Teams);
  • jeśli jesteś spoza UŁ, wyślij zgłoszenie na adres: sci@wmii.uni.lodz.pl

 

Student IT Center Iinvites you to meetings:

December 13, 6 p.m.

Topic: Different types of clouds in practice. Series of workshops regarding to: Oracle Cloud, AWS Cloud, Azure Cloud, IBM Cloud, Google Cloud

Duration: 30-40min

Other informations: organizational meeting in English, the code to join the team (Teams): 8dd47l3

Speaker: Paweł Zajączkowski

 

December 17, 6 p.m.

Topic: Shamir’s Secret Sharing

Abstract: If you wonde how it is that 5 people know the codes for the nuclear missile launcher, but any 3 of them are enough to start the system, then take part in the meeting.

Duration: 1-1.5 godziny

Other informations: meeting in Polish, the code to join the team (Teams): zhygahu, channel: Różne

Speaker: Piotr Fulmański

 

December 20, 6 p.m.

Topic: Graph Based Scale & Rotation Invariant Features Extraction for Thin-line Images

Abstract: This project presents a fundamentally new approach to searching and numerically describing key points on skeletonized images, for which none of the common existing methods works. This development allows efficiently classifying and searching images without resorting to highly resource-intensive machine learning.

Duration: 30-45 minut

Other informations: meeting in English, the code to join the team (Teams): zhygahu, channel: Różne

Speaker: Vladimir Kirilenko

 

From February 2022

Topic & Abstract: Make friends with… You can choose either Java or Python. Depending on the number of interested people. Basic level — we will start with the introduction and after a year we will get to quite advanced things. The meetings will start in February, with a frequency of one hour and a half meeting every 1-2 weeks. Don’t forget to let us know what interests you.

 

How to join:

  • if you are a student or employee of the University of Lodz, use the team code provided (Teams);
  • if you are not a student or employee of the University of Lodz, send an application to: sci@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.