Spotkanie nt. testów z języków obcych dla studentów 1 roku Informatyki, Matematyki oraz Analizy danych

W czwartek 14.11. 2019 r. o godz. 16:00 w Auli odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie testów diagnostycznych z języków nowożytnych, które poprowadzi Pani mgr Lidia Chiżyńska ze Studium Języków Obcych.

Obecność obowiązkowa!

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.