do 21.11.2016 r. – Sprawdzenie zgodności planów zajęć w sem. Z-16/17

Szanowni Państwo,

Wszyscy Studenci proszeni są o sprawdzenie swoich planów zajęć i zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości do 21 listopada 2016r. odpowiednio do osób:

Studia Stacjonarne:

Matematyka- dr M. Frontczak;

Informatyka- dr A. Sibelska;

Analiza Danych- dr J. Walewska

Prosimy o dokładne sprawdzanie na swoich kontach w systemie USOS czy jesteście Państwo zarejestrowani na wszystkie przedmioty, które musicie zrealizować w danym semestrze – dotyczy to przedmiotów z siatki, warunkowo zaliczanych, powtarzanych, różnic programowych, realizowanych awansem, przedmioty do wyboru itp.

W systemie USOS w sem. Z-16/17 muszą być tylko te przedmioty, które będzie Państwo zaliczać – podchodzić do egzaminów/ zaliczeń.

Po wyznaczonym wyżej terminie, tj. 21 listopada 2016 r. prośby o wypisanie z zajęć semestru zimowego 2016/2017 nie będą uwzględniane.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.