Strefa kandydata

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego to profesjonalna kadra, kierunki studiów dające zawody poszukiwane na rynku pracy (z najniższą stopą bezrobocia wg statystyk MNiSW) i przyjazna atmosfera.

Dowiedz się o nas więcej i zostań studentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

STUDIA

Wydział Matematyki i Informatyki prowadzi studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe.

WMiI proponuje 4 kierunki studiów I stopnia:

 

Analiza Danych – studia inżynierskie (nowy kierunek uruchomiony w roku akademickim 2015/16)

Matematyka

o   Matematyka finansowa i aktuarialna

o   Nauczanie matematyki i informatyki

o   Nauczanie matematyki i języka angielskiego

o   Teoretyczna

o   Analiza finansowa

o   Ogólna

Informatyka

o   Grafika komputerowa i projektowanie gier

o   Sieci komputerowe i przetwarzanie danych

o   Logistyka z systemami informatycznymi

Informatyka – studia w języku angielskim (Computer Science)

 

WMiI ma też 3 kierunki na II stopniu:

Matematyka

o   Matematyka finansowa i aktuarialna

o   Nauczanie matematyki

o   Analiza finansowa

o   Teoretyczna

o   Ogólna

Informatyka

o   Systemy informatyczne

o   Interaktywne media

Informatyka – studia w języku angielskim (Computer Science)

 

Wspólnie z innymi wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego WMiI prowadzi też

Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze oraz Geoinformację.

 

WMiI prowadzi również studia niestancjonarne.

 

Przy WMiI działa od 2012 roku Rada Biznesu (m.in. tacy partnerzy jak: ABB, ACCENTURE SERVICES, AEGON, AMG.net, AVIVA, Citi, CMF ERICPOL, MBankRULE FINANCIAL), dzięki której wydział współpracuje z pracodawcami z regionu łódzkiego. Dzięki tej kooperacji studenci uczestniczą w praktykach i stażach, wykładach prowadzonych przez praktyków, zdobywają certyfikaty oraz mają łatwiejszy start w pracy zawodowej.

 

Na Wydziale działa aktywnie Samorząd Studencki oraz koła naukowe:

o   Towarzystwo Rozumnych i Absolutnie Doskonałych Aktuariuszy (TRIADA)

o   Studenckie Centrum Informatyczne (SCI),

o   Stowarzyszenie Fascynatów Matematyki (SFM),

o   Studenckie Koło Naukowa MAKLER.

 

Dzięki studiom na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ można zdobyć poszukiwany i dobrze płatny zawód m.in. taki jak informatyk – specjalista ds. sieci komputerowych i baz danych, grafik komputerowy, programista, analityk finansowy, aktuariusz czy logistyk. Od 2015 roku WMiI będzie kształcić też analityków danych, specjalistów od Big Data na kierunku Analiza Danych – studia inżynierskie. Takich specjalistów szukają banki, firmy ubezpieczeniowe, centra logistyczne, firmy informatyczne i duże zakłady produkcyjne. Można również po studiach na WMiI pracować w szkole lub na uczelni. Kilku naszych studentów już w czasie studiów zdało wszystkie egzaminy i teraz pracują, jako Aktuariusze. Większość studentów Informatyki znajduje pracę jeszcze w czasie studiów.

 

Studia prowadzone są w oparciu o system punktów ECTS, studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS+ m.in. w Hiszpanii, Dani, Francji, Szwecji, Czech, Portugali, Niemczech, czy Turcji. Również u nas uczy się spore grono studentów z tych i innych krajów.

 

Dzięki systemowi punktowemu ECTS od drugiego roku studiów studenci mogą wybierać część przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Matematyki i Informatyki UŁ najwyższą, wyróżniającą, ocenę za prace, nad jakością kształcenia.

 

INFRASTRUKTURA

WMiI posiada bardzo dobrą bazę lokalową: sale wykładowe, również audiowizulne, pracownię obróbki obrazu i dźwięku, 9 pracowni komputerowych, nowoczesną aulę, bibliotekę i bufet. Budynek jest usytuowany blisko akademików i innych budynków uniwersyteckich. Studenci wszystkie zajęcia poza sportowymi odbywają w jednym miejscu. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki patio, studenci na przerwach mogą korzystać w słoneczne dni ze świeżego powietrza.

 

Studenci na WMiI korzystają z akademików (najbliższy dom studencki tuż przy wydziale), stypendiów socjalnych i za osiągnięcia naukowe. Mają dostęp do nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, korzystają z szerokiej oferty zajęć sportowych i uroków życia studenckiego w Łodzi.

 

PROJEKTY UE

WMiI od wielu lat realizuje projekty finansowane z UE:

  • Obecnie studenci trzeciego roku studiów I stopnia i drugiego roku na studiach II stopnia korzystają z płatnych staży i praktyk w ramach projektu „Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują” http://staze2016.math.uni.lodz.pl/ , staże odbywają się głównie u naszych partnerów z Rady Biznesu.
  • W roku 2014/2015 studenci trzeciego roku studiów I stopnia i drugiego roku na studiach II stopnia korzystali z płatnych staży i praktyk w ramach projektu „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki UŁ”, staże odbywały się głównie u naszych partnerów z Rady Biznesu.
  • Obecnie studenci trzeciego roku studiów I stopnia i drugiego roku na studiach II stopnia korzystają z płatnych staży i praktyk w ramach projektu „Nauka bliżej biznesu – staże dla studentów Wydziału Matematyki UŁ”, staże odbywają się głównie u naszych partnerów z Rady Biznesu.
  • Od roku 2013/ 2014 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ kształci na specjalności Informatyka w j. angielskim w ramach projektu finansowanego z funduszy UE : „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców. Szczegóły: infogeolog.uni.lodz.pl
  • Od 2009 roku do 2014 roku studenci byli objęci programem: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”, dzięki czemu najlepsi otrzymywali dodatkowe stypendia, a wszyscy mogli korzystać z zajęć dodatkowych i obozów naukowyc. Oznacza to, że WMiI kształci w kierunkach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i Europie.

 

KONTAKT

 

WWW.MATH.UNI.LODZ.PL
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha nr 22

90-238 Łódź

tel. 042 635-59-49

email. facmath@math.uni.lodz.pl