Strefa nauki

  

Zmiany w zarządzeniach Rektora UŁ w sprawie zdalnych egzaminów i zaliczeń oraz zdalnych egzaminów dyplomowych z dn. 30.06.2020 r..

Szanowni Państwo,
informujemy o zarządzeniach Rektora UŁ z dnia 30.06.2020 r.:

do 30.09.2020 r. - składanie wniosków do konkursu NCN MINIATURA 4

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w...Read More »


02.07.2020 r. – Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Gamorskiego (PŁ, możliwy udział zdalny)

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o obronie publicznej pracy doktorskiej mgra Piotra Gamorskiego, która odbędzie się 2 lipca 2020 r. o godz. 10.15.

Zawiadomienie o obronie

 

Sekretariat WMiI UŁ (Dziekanat Wydziału FTIMS PŁ, 22.06.2020)

...Read More »


do 28.08.2020 r. - nabór wniosków do XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Do Konkursu mogą być...Read More »


02.07.2020 r. - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Guśpiela (UJ, możliwy udział zdalny)

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Guśpiela.

Sekretariat WMiI UŁ (Sekretariat Studiów Doktoranckich, Sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  dla programów kształcenia: informatyka, matematyka, Wydział Matematyki i Informatyki UJ; 18.06.2020)

...Read More »

« Newer EntriesOlder Entries »

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.