Strefa studenta

do 15.03.2021 - zgłoszenia na 30. Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” dla studentów, doktorantów i członków Kół naukowych

Centrum Nauki i Kultury UJK

zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej

30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów...więcej


Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych umów lub licencji

Szanowni Państwo,

informujemy, że Uniwersytet Łódzki jest beneficjentem umów z wydawcami, w ramach których autorzy afiliowani do Uniwersytetu mogą publikować określoną liczbę artykułów w formacie Open Access, ze zniżkami lub bez ponoszenia kosztów APC (article processing charge). Dzięki podpisanym licencjom pracownicy naszej Uczelni mogą korzystać z programów publikowania otwartego przesłanych więcej


02.02.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kunysza (U. Wrocławski))

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację na temat publicznej zdalnej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kunysza.
Obrona odbywać się będzie w formie zdalnej.
Szczegóły znajdują się w zał. zawiadomieniu.
Informacja przekazana przez  Dziekanat WMI UWr z upoważnienia Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sekretariat WMiI UŁ, WMI...więcej

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - sesja zimowa 2020/21

Sz. Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone na stronie wydziałowej harmonogramy sesji zasadniczej w semestrze zimowym 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednocześnie przypominamy, że informacje na ten temat (wraz z bieżącymi aktualizacjami) znajdują się zakładce: studia/terminy egzaminów: https://www.math.uni.lodz.pl/terminy-egzaminow/

Sekretariat WMiI UŁ, 20.01.2021 r.
...więcej

27.01.2021 - Łódzkie Forum Młodych Matematyków - spotkanie styczniowe

Szanowni Państwo!

miło nam ogłosić, że już w przyszłym tygodniu, w środę 27 stycznia odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków.

 

Referat pod tytułem:

“Prawie rozłączne zbiory magiczne”

wygłosi

lic. Agnieszka Widz z kierunku Matematyka Stosowana wydziału FTIMS PŁ

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.15 w aplikacji Teams.

Abstrakt referatu...więcej


01.02.2021 - Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kozarzewskiego (U. Warszawski)

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację na temat publicznej zdalnej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kozarzewskiego.
Obrona odbywać się będzie w formie zdalnej.
Szczegóły znajdują się w zał. zawiadomieniu.

Sekretariat WMiI UŁ, WMIiM UW, 18.01.2021

 

 

 

...więcej

Zarządzenie nr 78 Rektora UŁ z dn. 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o Zarządzeniu nr 78 Rektora UŁ z dn. 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Treść aktu w wersji polskiej i angielskiej znajduje się poniżej oraz w Bazie Aktów Własnych Lex (link).

Zarządzenie...więcej


11-12.02.2021 - International Cyber Security Competition CYBERTHON 2021

We invite secondary school / university students and cyber security enthusiasts to participate in the International Cyber Security Competition “CYBERTHON 2021” organised by Kaunas Faculty of Vilnius University on 11 – 12 February.

On the first day of the competition (11 February), the following lectures will be conducted online:

  • Web Applications,
  • Fake News and Propaganda,
  • Digital...więcej

do 20.01.2021 - Konkurs INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2021

Do 20 stycznia można zgłaszać kandydatów do konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. To już XI edycja konkursu, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi...więcej


Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szanowni Państwo,

informujemy o zarządzeniu nr 79 Rektora UŁ z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Treść zarządzenia znajduje się w Bazie Aktów Własnych Lex.

Jednocześnie informujemy, że wersję angielską zarządzenia prześlemy Państwu w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,
Dział Prawno-Organizacyjny UŁ

więcej


...starsze

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.