Strefa studenta

Wytyczne do zdalnych egzaminów lub zaliczeń dla egzaminatorów i studentów

Zmianie uległy Wytyczne dla egzaminatorów do zdalnego przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń oraz Wytyczne dla studentów do zdalnego uczestnictwa w egzaminach lub zaliczeniach. Ich treść znajduje się pod linkiem: https://helpdesk.uni.lodz.pl/wytyczne-dla-egzaminatorow-do-zdalnego-przeprowadzania-egzaminow-lub-zaliczen/  Zmiany zostały wprowadzone w związku z zarz. nr 142 i 143 z dnia 30.06.2020 r., na...Read More »


KOMUNIKATY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM - aktualizacje

Ważne informacje organizacyjne dla pracowników i studentów WMiI UŁ.

X

X

 

***

Strona dedykowana aktualnej sytuacji Uczelni: http://covid19.uni.lodz.pl/

Strona jest na bieżąco aktualizowana o nowe informacje, ważne pytania i najnowsze materiały instytucji państwowych. Prosimy śledzić ją na bieżąco i stosować się do zawartych tam rekomendacji.

 

Special website dedicated...Read More »


Awans UŁ w rankingu Perspektyw

Uniwersytet Łódzki zajął 15. Miejsce w najnowszym rankingu Perspektyw wśród polskich uczelni akademickich. W porównaniu z rokiem ubiegłym to poprawa wyniku o 5 miejsc. Jednocześnie UŁ uplasował się na 5. miejscu wśród uniwersytetów klasycznych.

Więcej informacji na stronie UŁ.

Link do RANKINGU PERSPEKTYW 2020 – UCZELNIE AKADEMICKIE

 

...Read More »

do 15.11.2020 r. - składanie wniosków o granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które...Read More »


9-10.10.2020 r. - Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji Wiedza w akademii i poza akademią  organizowanej przez:

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
Sekcję Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
oraz redakcję czasopisma „Filozofia i Nauka”

w Lublinie, w dniach 9-10...Read More »


Older Entries »

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.