Strefa Wydziału

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki:

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marcin.studniarski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 214

Prodziekan ds. Dydaktycznych:

Dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: monika.bartkiewicz@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 209

Prodziekan ds. Ekonomicznych:

prof. nadzw. UŁ,  dr hab. Marek Śmietański

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Grażyna Horbaczewska

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grazyna.horbaczewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

Sekretariat Dziekanów:

tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214