Katedra Algorytmów i Baz Danych

Publikacje

Jednostka: Katedra Algorytmów i Baz Danych
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: kaibd@wmii.uni.lodz.pl
Kierownik:  dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ
tel.: +48 42 635 58 77
e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl
www: math.uni.lodz.pl/~smietan
Seminaria: Seminarium Katedry

 • “Teoria i metody numeryczne optymalizacji. Teoria i zastosowania algorytmów ewolucyjnych”, wtorek 10-12, s. D 103
Działalność naukowa:
 • algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania
 • warunki optymalności w zadaniach programowania nieliniowego, w szczególności warunki wyższych rzędów
 • warunki konieczne i dostateczne słabego ostrego minimum
 • analiza niegładka i jej zastosowania w optymalizacji
 • uogólniona wypukłość i jej zastosowania w optymalizacji
 • aproksymacja numeryczna subgradientów funkcji niegładkich
 • metody rozwiązywania równań niegładkich, w szczególności metody uogólnionego jakobianu
 • optymalizacja wektorowa
 • optymalizacja wielowartościowa (set-valued optimization)
 • optymalizacja w warunkach niepewności (uncertain optimization)
Działalność dydaktyczna:
 • Administrowanie systemami bazodanowymi
 • Analiza matematyczna (AD) 1
 • Analiza numeryczna
 • Analiza portfelowa
 • Bazy danych
 • Bazy danych (Spatio-Temporal)
 • Bazy danych w GIS
 • Database systems
 • Database systems administration
 • Financial Mathematics for Computer Science
 • Instrumenty finansowe
 • Introduction to Databases
 • Inżynierski projekt dyplomowy
 • Metody numeryczne
 • Metody przetwarzania danych semistrukturalnych (XML)
 • Numerical methods
 • Ocena ryzyka kredytowego
 • Oracle Database Administration
 • Podstawy baz danych
 • Podstawy baz danych (AD)
 • Podstawy baz danych (M)
 • Programowanie baz danych
 • Projektowanie systemów bazodanowych
 • Ryzyko inwestycji finansowych
 • Seminarium magisterskie 1, 2 z przygotowaniem do EM
 • Systemy bazodanowe
 • Technical Analysis
 • Wprowadzenie do analizy danych
 • Zaawansowane programowanie baz danych
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Marcin Studniarski, profesor ( www , mail )
prof. dr hab. Dariusz Zagrodny, profesor ( mail )
dr hab. Tadeusz Antczak, profesor UŁ ( www , mail )
dr hab. Liudmyla Koliechkina, profesor UŁ (mail )
dr hab. Marek Śmietański, profesor UŁ ( www , mail )
dr Aleksandra Stasiak, asystent ( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Michał Bleja, starszy wykładowca( mail )
dr Witold Budzisz, starszy wykładowca ( www , mail )
Doktoranci: