Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

Publikacje

Jednostka: Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych
Sekretariat:  

mgr Justyna Rzepecka
tel.: +48 42 635 59 63
e-mail: kfairr@wmii.uni.lodz.pl

Kierownik:  

prof. dr hab. Stanisław Spodzieja,
tel.: +48 42 635 58 66
e-mail: stanislaw.spodzieja@wmii.uni.lodz.pl

Seminaria: Seminarium Katedry:

“Geometria analityczna i algebraiczna rzeczywista i zespolona”,

prof. dr hab. S. Spodzieja, wtorek 10-12, sala A307

Działalność naukowa: Prowadzone są badania w zakresie analizy zespolonej, geometrii analitycznej i algebraicznej zespolonej. W szczególności badane są:

 • odwzorowania wielomianowe wielu zmiennych
 • wykładnik Łojasiewicza
 • problem jakobianowy
 • punkty bifurkacyjne wielomianów
 • faktoryzacja wielomianów
 • zespolone funkcje Nasha
 • numeryczne algorytmy w geometrii analitycznej i algebraicznej
Działalność dydaktyczna:
 • Analiza matematyczna 1
 • Analiza matematyczna 2
 • Analiza portfelowa
 • Analiza zespolona
 • Arytmetyka teoretyczna
 • Elementy matematyki dyskretnej
 • Historia matematyki
 • Matematyka i statystyka w finansach
 • Proseminarium 1 i 2
 • Równania różniczkowe zwyczajne

Materiały do zajęć prowadzonych przez Katedrę

Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Stanisław Spodzieja, prof. zw. ( www, mail, ORCID ID )
dr Maria Michalska, adiunkt ( www, mail, ORCID ID )
dr Grzegorz Skalski, adiunkt ( www, mail, ORCID ID )
dr Katarzyna Kielanowicz, asystent (www, mail, ORCID ID)
dr Beata Osińska-Ulrych, adiunkt (www, mail, ORCID ID )
dr Adam Różycki, adiunkt (www, mail, ORCID ID)

 

*prof. dr hab. Jacek Chądzyński*, prof. zw.  [emeryt]

Pracownicy dydaktyczni: dr Maria Frontczak, st. wykładowca (www, mail )

dr Tomasz Rodak, st. wykładowca ( www, mail , ORCID ID)

dr Ludwika Kaczmarek, st. wykładowca [emeryt]

dr Janina Pałka,  st. wykładowca [emeryt]

dr Przemysław Skibiński, st. wykładowca [emeryt]

Doktoranci:
 

Pozostałe osoby związane z Katedrą:

mgr Aleksandra Gala-Jaskórzyńska, doktorant
mgr Katarzyna Rudnicka (z d. Kuta), doktorant
mgr Abdulljabar Naji Abdullah, doktorant

 

dr Michał Klepczarek, były doktorant