Studenckie Koła Naukowe – Spis Powszechny Ruchu Naukowego

Spis Powszechny Ruchu Naukowego

W ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badany jest potencjał i kondycja ruchu naukowego w Polsce. Chodzi zwłaszcza o koła naukowe zrzeszające studentów i/lub doktorantów. Stąd prośba do przedstawicieli kół  o samodzielne wypełnienie kwestionariusza pod podanym linkiem.

Wstępne wyniki tegorocznego badania zostaną podane już 12 listopada br. na Kongresie Kół Naukowych IKONA 2020.

Następne badanie tego typu planowane jest nie wcześniej niż w roku 2023, dlatego badającym bardzo zależy na dotarciu do wszystkich aktywnych kół naukowych w kraju.

Ogłoszenie

Sekretariat WMiI UŁ, 02.10.2020 (na podst. informacji od organizatorów badania: Zespół Badawczy “StRuNa”)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.