STUDENTS POWER – szkolenia dla studentów Business English oraz Profesjonalny Excel

Szkolenia są skierowane dla studentów III roku studiów licencjackich i II roku magisterskich i rozpoczynają się w drugiej połowie kwietnia.

Szczegółowe informacje na stronie Biura Karier UŁ.


Sekretariat WMiI UŁ, 25.03.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.