Studia Doktoranckie

  • PRZEWÓD DOKTORSKI

O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki MNiSW_03.06.2016_poz_882
W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim MNiSW_10.02.2017_poz_882
W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim MNiSW_26.09.2016_poz_1586

 

 

W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie prowadzonej rekrutacji na studia doktoranckie.

Kandydaci zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia w dyscyplinie matematyki mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Więcej na stronie Szkół Doktorskich UŁ.

_______________________________________________________________________

 

Propozycja_zajęć_dla_doktorantów_2018-2019

Propozycja seminariów katedralnych/doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ 2018
(ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 209 Senatu UŁ z dnia 16.04.2018)

Uchwała nr 209 Senatu UŁ z 13.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5.03.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w UŁ

Regulamin studiów doktoranckich w UŁ (poprzednia wersja, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 473 Senatu UŁ z dnia 13.04.2015)

Uchwała nr 473 Senatu UŁ z 13.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 452 Senatu UŁ z 5.03.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w UŁSPRAWOZDANIE DOKTORANTA

Sprawozdanie doktorantaSTYPENDIA

  • Stypendium doktoranckie

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 2019_2020 dla 1 rok studiów
(wniosek jest składany razem z dokumentami na studia doktoranckie)
Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego 2019_2020 wyższe lata

Zasady przyznawania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020:
Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich UŁ

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019:
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich w UŁ

Oświadczenie do stypendiów dotyczące dorobku naukowo-badawczego

  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

WNIOSEK – dotacja projakościowa 2018/2019 dla 1 rok studiów
(wniosek jest składany razem z dokumentami na studia doktoranckie)
WNIOSEK – dotacja projakościowa 2018/2019 wyższe lata

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019:
REGULAMIN przyznawania dla doktorantów dotacji podmiotowej w UŁ

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2018/2019:
Szczegółowe kryteria przyznawania dotacji projakościowej UŁ

Oświadczenie do stypendiów dotyczące dorobku naukowo-badawczego

  • Stypendium dla najlepszego Doktoranta

COS – informacje na temat stypendium dla najlepszych Doktorantów
sposób składania wniosku

  • Stypendium Ministra NiSW za wybitne osiągnięcia naukowe

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

  • Stypendium doktorskie dla osób, którym wszczęto przewód doktorski

rozporządzenie MNiSW z dn_19.07.11
zarządzenie Rektora UŁ nr 61 z dn_19.04.12
zarządzenie Rektora UŁ nr 61 z dn_03.03.16
Wniosek o przyznanie/przedłużenie

  • Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Rektora
Regulamin nagród dla doktorantów UŁ

  • Świadczenia pomocy materialnej

stypendium socjalne
zapomoga
stypendium dla osób niepełnosprawnych

Studia prowadzone przez
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
przy udziale:
Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki

  • AKTUALNOŚCI

 

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE INFORMACJE KOD DOSTĘPU: MA74 (nie jest obowiązkowe)


BUŁ szkolenie w ramach Uniwersytetu Otwartego INFORMACJE


PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”
REKRUTACJA dwa razy do roku:
15.04 – 15.05 – semestr zimowy
31.10 – 30.11 – semestr letni
Link do strony programu
Link do strony UŁ


III polska edycja KONKURS NA PREZENTACJĘ DOKTORANTÓW PLAKAT


SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW – konferencje specjalistyczne WARSZAWA – KRAKÓW
materiały 07.10.17; nanotechnologia 08.10.17; ochrona środowiska 14.10.17; chemia 15.10.17; biologia 21.10.17
Strona konferencji
PLAKAT


NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI – 10.09.2017 r. GDAŃSK
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców II edycja
Strona konferencji
PLAKAT


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
VIII edycja wykładów profesorów ŁTN dla doktorantów
Harmonogram 2016/2017
Ulotka 2016/2017
Formularz zgłoszenia 2016/2017


Zasady odznaczania doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra UŁ:
zarządzenie Rektora UŁ nr 48
zarządzenie Rektora UŁ nr 58