Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie informatyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich:
dr hab. Małgorzata Filipczak, prof.nadzw. UŁ
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A315
tel. 42 635 5918
e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl 

Dziekanat Studiów 3 – go stopnia:
Monika Tomaszewska
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A212
tel. 42 635 5945
e-mail: monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.plPROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia obowiązujący od 2014/2015
Program kształcenia_DDI