Studia doktoranckie w zakresie matematyki

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie matematyki:
dr hab. Małgorzata Filipczak, prof.nadzw. UŁ
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A315
tel. 42 635 5918
e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl 

Dziekanat Studiów 3 – go stopnia:
Monika Tomaszewska
90-238 Łódź, ul Banacha 22, p. A212
tel. 42 635 5945
e-mail: monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

___________________________________________

W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie prowadzonej rekrutacji na studia doktoranckie.

Kandydaci zainteresowani podjęciem dalszego kształcenia w dyscyplinie matematyki mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Więcej na stronie Szkół Doktorskich UŁ.PROGRAM KSZTAŁCENIA
Program kształcenia (Uchwała RW z dnia 18.03.2015 r.)EGZAMIN KWALIFIKACYJNY PO II ROKU SD (Matematyka)
Zasady przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego
W roku akademickim 2019/2020 dla Doktorantów SD w zakresie matematyki egzamin po II-gim roku odbędzie się w terminie: 24 września o godz. 10 w sali D103

Koncepcję w wersji papierowej proszę przesłać do Dziekanatu do 17 września 2020 r.