Studia II stopnia

Programy studiów
Informatyka

   –  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

       

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”