Studia II stopnia

Programy studiów
Informatyka

   –  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

       

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
  • Matematyka finansowa (od 2016/17)
  • Matematyka ogólna (od 2014/2015)
  • Matematyka ogólna i finansowa (od 2017/18)
  • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (od 2017/18)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia uzupełniające (II stopnia) profil ogólnoakademicki

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”