Studia II stopnia

Plany studiów na kierunku INFORMATYKA

   –  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

Plany studiów na kierunku MATEMATYKA

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

Plany studiów na kierunku ANALIZA DANYCH

–  studia stacjonarne

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW

Program studiów na kierunku INFORMATYKA, studia II stopnia (od 2021/2022, 2020/21, 2019/20, 2012/13-2018/19)

Program studiów na kierunku MATEMATYKA, studia II stopnia (od 2021/2022, 2020/21, 2019/20, 2012/13-2018/19)

Program studiów na kierunku ANALIZA DANYCH, studia II stopnia (od 2021/2022, 2020/21)

 

Przykładowe przedmioty z grup przedmiotów grup S, P, HS, ES, N, G, E, M2, M3, INŻ, ML, HD, ZA, PF, INŻ – wg kierunku studiów

Analiza danych II st. 

Matematyka II st.

Informatyka II st.

Computer Science II st.

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”