Studia niestacjonarne _ plan zajęć

Na stronie Wydziału został zamieszony plan zajęć na semestr letni w roku akademickim 2015/2016

Dla 1 roku kierunku Informatyka, studia 1 stopnia – jest plan na pierwszy zjazd.

Szczegółowe plany pojawią się po wyborze specjalności, terminy zjazdów pozostają bez zmian.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.