Studia niestacjonarne, Analiza danych, przedmioty do wyboru w sem. L-18/19

Lista przedmiotów do wyboru na semestr letni 2018/2019

dla:  Analiza danych,  I stopień, studia niestacjonarne, 1 rok

  1. Wprowadzenie do R, 1100-IR0ZIH, ECTS  =  2
  2. Marketing internetowy, 1100-MI0ZIH, ECTS = 2
  3. Programowanie podstawowe, 1100-PPIZLI, ECTS = 3
  4. Wprowadzenie do LaTeX-a, 1100-LT0ZLI, ECTS = 3

Należy wybrać przedmioty za 6(7)p. ECTS (zaakceptowany będzie wybór ECTS = 2+2+3)

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.