Studia niestacjonarne – tryb zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022

Informujemy, że decyzją Dziekana WMiI UŁ, tryb zajęć w czasie zjazdu 8-9 stycznia 2022 r. zostaje zmieniony na zdalny dla wszystkich kierunków i roczników studiów niestacjonarnych WMiI UŁ.

Zajęcia w pozostałe zjazdy w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się bez zmian – w trybie zapisanym w planie.

Copyright © 2022 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.