Studia I stopnia

Plany studiów na kierunku INFORMATYKA

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

Plany studiów na kierunku MATEMATYKA

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

Plany studiów na kierunku ANALIZA DANYCH

–  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW

Program studiów na kierunku INFORMATYKA, studia I stopnia (od 2021/2022, 2019/20-2020/21, 2012/13-2018/19)

Program studiów na kierunku MATEMATYKA, studia I stopnia (od 2021/2022, 2019/20-2020/21, 2012/13-2018/19)

Program studiów na kierunku ANALIZA DANYCH, studia I stopnia (od 2021/2022, 2020/21, 2019/20, 2015/16-2018/19)

 

Przykładowe przedmioty z grup przedmiotów grup S, P, HS, ES, N, G, E, M2, M3, INŻ, ML, HD, ZA, PF, INŻ – wg kierunku studiów

Analiza danych I st.

Matematyka I st. 

Informatyka I st.

Computer Science I st.

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”