Studia I stopnia

Programy studiów
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

  • Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (od 2016/172015/16)
  • Grafika komputerowa i projektowanie gier (od 2014/15)
  • Informatyka ogólna (od 2017/18)

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/13)
  • Matematyka ogólna i finansowa (od 2017/18)
  • Matematyka finansowa (od 2013/2014)

 

Analiza Danych – 3.5 letnie studia stacjonarne inżynierskie (od od 2018/19, 2017/182016/172015/16)

Analiza Danych – 3.5 letnie studia niestacjonarne inżynierskie (od 2016/17)

 

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”