Studia I stopnia

Programy studiów
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

Analiza danych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki (od 2019/20)

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki (od 2019/20)

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Analiza danych studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki (0d 2020/21)

Poprzednie programy kształcenia:

Program kształcenia INFORMATYKA 1 stopnia (od 2012/13)

Program kształcenia MATEMATYKA 1 stopnia (od 2012/13)

Program kształcenia ANALIZA DANYCH 1 stopnia (od 2019/20, 2015/16)

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”