Studia I stopnia

Programy studiów
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

 

Analiza Danych – 3.5 letnie studia stacjonarne inżynierskie (od 2019/202018/19, 2017/182016/172015/16)

Analiza Danych – 3.5 letnie studia niestacjonarne inżynierskie (od 2019/20, 2016/17)

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Analiza danych studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

Poprzednie programy kształcenia:

Program kształcenia INFORMATYKA 1 stopnia (od 2012/13)

Program kształcenia MATEMATYKA 1 stopnia (od 2012/13)

Program kształcenia ANALIZA DANYCH 1 stopnia (od 2015/16)

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”