Stypendia DAAD – spotkania informacyjne dla studentów i doktorantów

W imieniu Biura DAAD w Warszawie przekazujemy zaproszenie na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec. Spotkania skierowane są do studentów, absolwentów i doktorantów, a także wszystkich osób zainteresowanych programami stypendialnymi DAAD.

Cykl obejmuje trzy spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie.

Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są pod linkiem

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/stypendia-daad-do-niemiec-spotkania-informacyjne-online/

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.