STYPENDIA fundowane przez firmy CENTRUM KOMPUTEROWE ZETO, ACCENTURE, FUJITSU, GFT, OBERTHUR oraz PIXEL TECHNOLOGY.

Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci studiów drugiego stopnia kierunku INFORMATYKA  mają możliwość ubiegania się o STYPENDIUM fundowane przez firmy CENTRUM KOMPUTEROWE ZETO, ACCENTURE, FUJITSU, GFT, OBERTHUR oraz PIXEL TECHNOLOGY.

Wnioski należy składać do najbliższego piątku 23 października do godz. 16.00.

Szersza informacja, wszystkie regulaminy i elektroniczne wnioski stypendialne w linku ttp://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/.

Więcej informacji:

Justyna Kowalska-Grzegory
tel. 42 638 59 28
e-mail: j.grzegory@uml.lodz.pl

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.