do 30.10.2018 r. – Stypendia Miasta Łodzi dedykowane studentom I roku studiów stacjonarnych będącym laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Z przyjemnością informujemy, iż Miasto Łódź przystąpiło do realizacji VIII edycji miejskiego programu stypendialnego w roku akademickim 2018/2019.

Stypendia Miasta Łodzi dedykowane są studentom I roku studiów stacjonarnych będącym laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych.

Informacje na temat Stypendiów Miasta Łodzi wraz z regulaminem i wykazem olimpiad przedmiotowych i tematycznych uprawniających do przyznania stypendium są dostępne na stronie programu „Młodzi w Łodzi” (www.mlodziwlodzi.pl) w zakładce „Inicjatywy” „Stypendia Miasta Łodzi”.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikiem tut. Biura p. Magdaleną Jażdżyńską

(tel. 42 638 44 64, e-mail: maqda.jazdzynska@uml.lodz.pl).

Nabór aplikacji do dn. 30.10.2018 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.