do 08.02.2019 r. – Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2019.

Ogłoszono kolejną edycję przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wniosek dostępne są na stronie www.lodzkie.pl  w zakładce->Edukacja.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.