Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akad. 2015/2016

Uprzejmie przypominam, że wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 należy składać do Dziekanatu WMiI do dnia 15.09.2015 r.

Informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studen tow-na-rok-akademicki-20152016

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek o stypendium

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.