do 18.09.2018 r. – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 w jednym egzemplarzu należy składać do Dziekanatu pok. A211 (p. Agnieszka Górecka – Janowska) do dnia 18.09.2018 roku.

Do wiadomości Państwa załączone zostają informacje na temat:

1. Warunków przyznawania stypendiów ministra za wybitnie osiągnięcia dla studentów, na rok akademicki 2018/2019-   wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

2. Wzór wniosku dla studenta – wniosek-wzór

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 znajdują się na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.