Stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru na stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia). Jest to roczne stypendium nauki języka japońskiego a szczegółowe informacje zawarte są na naszej stronie http://bwz.uni.lodz.pl/archives/1631777

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2017r.

Student zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz z wymaganymi podpisami w wersji papierowej do 07.04.2017 r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ, pok. 7A.
1) Wniosek aplikacyjny – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)
2) List rekomendujący od dwóch wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego
3) List motywujący
4) Wykaz ocen (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)
5) Kopia zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ.

 

W załączeniu – dokumenty aplikacyjne oraz informacje odnośnie warunków stypendium.

2017 Mizuta Scholarship Application

2017 Mizuta Scholarship Terms and Conditions (PL)

 

Z poważaniem/Best regards, Karolina Adamiak

 Biuro Współpracy z Zagranicą/ International Relations Office

Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz

Matejki 21/23 pokój/room 7A90-237 Łódź

T: +48 42 635 40 37

W: bwz.lodz.pl   FB: facebook.com/polishuniversity   SmartUni App: smart.uni.lodz.pl

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.