Stypendium MNiSW na rok 2016/2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 w jednym egzemplarzu należy składać do Dziekanatu WMiI pok. A 211 (P. Agnieszka Górecka – Janowska) w terminie do 20 września 2016 r.

Na stronie MNiSW www.nauka.gov.pl w zakładce Dla studentów i uczelni, zamieszczona jest szczegółowa informacja dotycząca stypendium ministra.

Wniosek – aktywny_ do wypełnienia

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków

Warunki ubiegania się i przyznawania o stypendium

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.