Szkolenie dla pracowników UŁ – Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

Informujemy, iż od stycznia 2019 roku wszystkie prace procedowane przez APD podlegają sprawdzeniu antyplagiatowemu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym(JSA).

Aby umożliwić zapoznanie się z tym system zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, twórcę programu JSA.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim promotorom i pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania.

Szkolenia odbędą się w Auli Szuberta, w budynku przy ul. Lindleya 5, proponujemy Państwu do wyboru dwa terminy:

06.02.2019, godzina 9.30https://noweksztalcenie.uni.lodz.pl/index.php/events/jednolity-system-antyplagiatowy-jsa-jak-interpretowac-wynik/

11.02.2019, godzina 9.30https://noweksztalcenie.uni.lodz.pl/index.php/events/jednolity-system-antyplagiatowy-jsa-jak-interpretowac-wynik-2/

Planowy czas trwania szkolenia około 3,5 godziny.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego zamieszczone są w załączniku.

JSA – plan szkolenia (szkolenia dodatkowe – dla promotorów)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.