Tematyka bieżących seminariów

Katedra Algorytmów i Baz Danych

We wtorek 16.01. na seminarium KAiBD (godz. 10:15, sala D103) mgr Aisha
Younus wygłosi referat pt. “Finding the nearest point in a polytope”.

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 

Katedra Analizy Nieliniowej

 

Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

 

Katedra Funkcji Rzeczywistych

14 maja: prof. dr hab. J. Hejduk wygłosi referat  “Własności topologii punktowej gęstości”

9 kwietnia:  prof. dr hab. E. Wagner-Bojakowskawska wygłosi referat  “Uogólnienie pojęcia zbioru mikroskopijnego”.

Katedra Geometrii

21/12/2017, godz. 10:15, sala A407.

Kamil Niedziałomski, Wzór całkowy dla riemannowskich G-struktur

Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej 

godz. 10:15-12:00, sala A307

23.05.2019: “Uogólnienie problemu Nasha dla kiełków gładkich wg Bobadilli, Pereiry i Popescu-Pampu. Część 2”, referuje prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

16.05.2019: “Uogólnienie problemu Nasha dla kiełków gładkich  wg Bobadilli, Pereiry i Popescu-Pampu. Część 1”, referuje prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

25.04.2019:”Wykładnik Łojasiewicza osobliwości niezdegenerowanych”, referuje dr Szymon Brzostowski

11.04.2019 : “Wykładnik Łojasiewicza osobliwości niezdegenerowanych”, referuje dr Szymon Brzostowski

4.04.2019 : “Wykładnik Łojasiewicza osobliwości niezdegenerowanych”, referuje dr Szymon Brzostowski

Katedra Informatyki Stosowanej

g. 14.15 sala B202

“Przegląd wyników dla gry Chomp” referuje S.Szumiński

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

seminarium prof. A. Pierzchalskiego „Geometria Operatorów Różniczkowych” czwartek 12.15 – 14.00 sala A207 :

7.06.2018r. dr Mariusz Frydrych pt. „Skręcenie koneksji zredukowanej do G-struktury
jako przeszkoda do całkowalności”.

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

 

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki